top of page
friendship-2366955_1280_edited.png

Vil du engasjere kunder og ansatte?

Det starter med god historiefortelling

"Storytelling is the most powerful way to put ideas into the world today."
Robert MacKee

Historiefortelling brukt som strategisk verktøy er must for både markedsførere, men også internt bedrifter i dag. En god historie treffer deg emosjonelt, gjør deg interessert, eller engasjert. Historiefortelling er et fantastisk verktøy for læring, og for å bygge relasjoner.

Home: Headliner
2.jpg


Din Historie

Jeg brenner for å hjelpe virksomheter med å finne og fortelle sin historie. Etter mange år i ulike bedrifter var det et par ting som utkrystalliserte seg, de virksomhetene som hadde en sterk felles identitet og god historiefortelling sto mye sterkere når vanskelige tider meldte seg. 

Bedrifter som var gode på å få de ansatte til å føre tilhørighet hadde også andre fordeler, som mindre gjennomtrekk av ansatte og lavere sykefravær.

 

Vel så viktig  er det at identitet og verdier harmonerer med hverandre. At dette blir kommunisert troverdig. Folk gjennomskuer grønnvasking og lasering. Det er også av betydning at verdiene  traff de ansatte emosjonelt, noe de virkelig kunne relatere seg til.

Min erfaring er at historiefortelling er et av de beste strategiske verktøyene en bedrift kan benytte seg av. En god historie skaper bilder eller følelser som du ønsker å være en del av, eller høre mer om. Den kan også utfordre deg, får deg til å stille spørsmål, eller gi deg nye perspektiver.  Den kan fjerne eller redusere barrierer og bygge nye relasjoner.⁠ 

Historiefortelling har også andre fordeler, som at de kan forenkle kompliserte budskap, og er godt egnet til opplæring. 

For akkurat som i livet til et menneske, som består av mange enkelt historier, kan bedriftens mange små historier samles og veves sammen til en felles og større historie.  

Vil du la meg hjelpe deg med å finne din historie?

 

Bygg de mest robuste kulturene

Min drivkraft er å bidra til å finne virksomheters identitet, verdier og unike historie og samtidig sørge for at den ikke stopper i kommunikasjonsavdelingen. En organisasjon med en sterk felles identitet er mer robust når den møter vanskelige tider.  Sterke og innarbeidede verdier i alle ledd medvirker til engasjement og lønnsomhet. For gode arbeidsforhold fører til økt trivsel, noe som igjen leder til økt produktivitet. 

 

Dette er temaer jeg holder foredrag og workshops om for bedrifter og organisasjoner. Dere kan være  et team, en avdeling eller en hel bedriften. Jeg holder også foredrag og workshops på større seminarer og konferanser.

Workshops

startup-593341_1280.jpg

Kartlegging og verktøy

En god historie kan brukes både internt og eksternt.  I workshopen Finn og fortell din unike historie jobber vi med identitet, verdier og storytelling. Her fokuserer jeg  på å gi dere de verktøyene dere trenger for å finne det som er unikt for deres virksomhet og hvordan dere kan formidle det. Historiefortelling er et strategisk verktøy ypperlig til å skape en felles identitet og en følelse av tilhørighet.

Sammen vil vi se på hvordan dere kommuniserer i dag,  hvordan kommunikasjonen henger sammen med produkter og tjenester og mål. 

 Det handler om å kommunisere troverdig og skape engasjement. 

Foredrag

Taking Notes

Inspirasjon 

Jeg tilbyr Inspirasjonsforedrag hvor for å hjelpe bedrifter med å se verdien av å samle alle bedriftens historier til en større og felles historie. Historiefortelling er et viktig strategisk verktøy, og brukes både internt og eksternt. 

Foredragene kan også skreddersys den enkelte bedrift. 

Strategisk rådgivning

gear-4913309_1280.jpg

Bygg det beste teamet

Jeg hjelper virksomheter med innsikt, råd og veiledning i å bygge robuste bedriftskulturer preget av tilhørighet og sterk felles identitet. Klare kommunikasjonsstrategier forankret i virksomhetens mål og verdier.  

Historiefortelling blir brukt som et strategisk verktøy for å forankre virksomhetens verdier og mål. Jeg gir råd og veileder om verdibasert- og endrings ledelse. Det handler om å kommunisere troverdig og skape engasjement. 

Jeg hjelper og bistår virksomheter  med sosialemedier. 

Storytelling 

. “Stories constitute the single most powerful weapon in a leader’s arsenal.”

― Dr. Howard Gardner

Hvem er du

Home: Contact
bottom of page