top of page

Hvorfor er Storytelling så viktig?

Det er få ting som har en så stor påvirkningskraft som en god historie. Du har kanskje sittet rundt et bål sammen med gode venner og enten selv fortalt, eller blitt fortalt en historie du ikke glemmer. En som rører noe i deg som skaper bilder eller følelser. 

Den som er flinkest til å fortelle historien er også den som eier "sannheten".

 

Vi ser det daglig hvordan mediene kan kaste seg å en vinkling, og formidler en historie sett fra en side. Eller hvordan nasjoner aktivt forteller sin historie og slik skaper et eget narrativ som andre ikke kan kjenne seg igjen i. Litt av utfordringen oppstår dersom noen forteller din historie uten at du har kontroll på den. 

Eier du din egen historie, eller lar du det være opp til andre å fortelle den?

Hvem er du

  • Du er en virksomhet som ønsker å skape en sterk felles identitet og kultur hvor alle føler seg inkludert, og som en del av noe større.  Dere har en felles historie dere føler tilknyting til.

  • Du er en virksomhet som består av flere sammenslåtte virksomheter. Du strever med å finne din nye identitet og felles historie. 

  • Du er nyoppstartet og ønsker å finne din unike historie, 

Hva gjør jeg

  • Som konsulent har jeg en mulighet til å se virksomheten med helt nye øyne. Hvor mye og dypt jeg går inn i en virksomhet vil variere med ønske og behov. 

  • For noen kan en workshop være en god begynnelse før de selv tar over stafettpinnen og arbeider videre med det vi har avdekket.

Hva får du

  • Du får en histore som er unik for din bedrift og hjelp med hvordan du kan formidle den. Storytelling er et viktig strategisk verktøy for å skape identitet, felles tilhørighet og inkludering.

  • Storytelling brukes også som markedsføring av virksomheten eksternt. Du vil få en stemme, et konsistent budskap som harmonerer med verdier og mål. 

bottom of page