top of page

Lykkelig og produktiv, bare en myte?

Updated: Nov 13, 2023


Lykkelige mennesker lever lenger, har bedre helse.

Er lykkelige mennesker mer produktive enn andre? Forskningen kan tyde på det.


I undersøkelser har ledere som definerer seg selv som jevnt over lykkelige, eller tilfredse mer produktive medarbeidere enn andre. I andre undersøkelser har man funnet at de samme ofte er mer kreative og løsningsorienterte enn de mer pessimistiske eller mindre lykkelige. Nå skal det samtidig sies at lykke er ingen drivkraft i seg selv for å få jobben gjort. Om du har medarbeidere som sitter og klekker ut den ene ideen etter den andre, trengs det mer nøytrale eller negative følser for å avghøre hvilken ide man bør følge opp.


Jeg har selv erfaring fra å arbeide med mennesker som er et oppkomme av "gode" ideer. De var helt avhenige av å ha folk rundt seg som klarte å fange opp hvilke ideer som burde følges opp og ta tak i dem. Det sier mye om hvor viktig det er å ha ulike personligheter og krefter med når man skal bygge team.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page