top of page

Kommuniserer du som en ulv eller sjiraff?


Ingen av delene tenker du kanskje, men det er fort gjort å havne blant ulvene når følelser tar overhånd. 


Sjiraffspråket henviser til at sjiraffene har det største hjertet i forhold til kroppsstørrelse av landdyr. Med sin høye hals har de overblikk over hva som skjer. Det innebærer å ha ferdigheter til å kunne bruke empati, klokskap i møte med konflikthåndtering. I motsatt evne har du "ulven" som er mer opptatt av å vinne en diskusjon, fremfor å se etter en løsning alle kan leve med. Mens ulven er opptatt av seg og sitt, søker "sjiraffen" megling og forståelse. 


Når vi møter noe med nysgjerrighet og forståelse øker muligheten for at også vanskelige konflikter kan løses uten at konfliktnivået eskalerer. Innta en mer lyttende innstilling. Søke etter å forstå hva som er den andre partens egentlige behov. Det blir enklere å kunne diskutere, og si sin mening uten at det skaper mer fiendtlighet. En økende kontakt vil føre til forståelse, medfølelse og nærhet om man ønsker det. 


Ved å fokusere på fremtiden og ikke hva som har skjedd skapes også muligheten for å stake ut en ny kurs, fremfor å holde fast i gammelt grums. Nå skal det også sies at dersom overtramp er begått, er en unnskyldning en svært god begynnelse og en god investering i en bedre relasjon og samarbeid. 


Sjiraffen vil evne å skille problemet fra personen. Ved kun å sette søkelys på problemet er det også større mulighet til å støtte seg på fakta. Bli enige om en felles sannhet, og historiefortelling. Sjiraffen kan kommunisere om egne ønsker og behov uten å angripe den andre. Dermed unngår man at den andre ikke går rett i forsvar. Ved at det gis frihet til begge parter til å komme med sine synpunkter, øker også muligheten for å kunne se saken fra flere sider. 


Hvor befinner du deg mentalt når du går inn i en diskusjon. Det er stor forskjell på å gå inn i en diskusjon hvor alt handler om å vinne, versus å gå inn for å finne en felles løsning. En diskusjon hvor den ene praten kun er opptatt av å gå seirende ut, vil også skape mer konflikt. Vi skal ikke undervurdere av hvordan det føles å tape eller miste ansikt. En hard og uforsonlig fremferd inviterer ikke til dialog. 


Modellen "Ladder of Conncetdness" gir et godt eksempel på hvor vi ofte ubevisst befinner oss i møte med andre mennesker. Modellen er oversatt fra engelsk. 


  • Følsesmessig frakoblet - Fullstendig ute av stand/vilje til å forstå den andres følelser

  • Empatisk engstelse - emosjonell forvirring. Ute av stand til å koble deg på andres følelser

  • I gruppe -empati - Vi i gruppen har omsorg for hverandre, men ikke andre

  • Kognitiv empati - intellektuelt i stand til å forstå den andres følelser

  • Altruistisk empati - evne til å føle og sette seg inn i den andres følelser

  • Nøytral tilstedeværelse - gjensidig - ikke dømmende - likevekt

  • Agape - kjærlighet og tilhørighet til alt


Tenk selv på en situasjon du har vært i nylig om hvor du befant deg i stigen. Hvordan møtte du den andre. Var du åpen og lyttende, eller var det viktigste at du vant diskusjonen/saken? Og i så fall, hva var følgende av det. 

 Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page